Oferta

Dystrybucja paliw płynnych

Główną działalnością naszej firmy jest hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych.
Na hurtową sprzedaż paliwa pozwala nam bogate zaplecze techniczne: własna bocznica kolejowa oraz infrastruktura paliw ciekłych zlokalizowana w Małkini Górnej. Nasza firma dysponuje wysokiej jakości  urządzeniami pomiarowymi oraz pojemnymi zbiornikami paliwowymi. Klientom oferujemy dostawy 8 autocysternami o pojemnościach od 13 000 litrów do 32 000 litów. Dzięki własnym stanowiskom nalewczym jesteśmy w stanie tankować nawet 3 cysterny jednocześnie. Współpracujemy z takimi dystrybutorami paliwa jak Grupa LOTOS oraz PKN Orlen. Naszymi odbiorcami paliw płynnych są jednostki budżetowe, klienci instytucjonalni i indywidualni z terenów województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko- mazurskiego i innych. Z powodzeniem startujemy w licznych postepowaniach przetargowych prowadzonych w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Stacje paliw

Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się również detaliczną dystrybucją paliwa. Do Państwa dyspozycji posiadamy 4 stacje paliw działające pod szyldem LOTOS OPTIMA, w miejscowościach: Wyszków, Natalin, Pułtusk oraz Różan. Stacje czynne są całą dobę. Oprócz tankowania paliwa mogą Państwo skorzystać na nich z toalety oraz zakupić niezbędne produkty spożywcze i akcesoria samochodowe. Oferujemy paliwa spełniające międzynarodowe normy jakościowe.

Działalność budowlana i modernizacyjna. Kopalnie kruszywa naturalnego.

Nasza firma prowadzi także działalność budowlaną. Zajmujemy się modernizacją oczyszczalni ścieków, budową stacji paliw oraz rekultywacją wysypisk śmieci. Nasza firma podejmuje się także wykonania różnych obiektów kubaturowych: budynków gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej i hal magazynowych. Zajmujemy się przebudową nawierzchni drogowych, modernizacją systemów magazynowania . Wykonujemy również zbiorniki żelbetonowe, zbiorniki ziemne terenowe oraz zbiorniki retencyjne.

Od 2004 roku prowadzimy również wydobycie kruszyw naturalnych na kilku własnych kopalniach.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński” Zdzisław Niziński w swej prawie 40-letniej historii za podstawowy cel w sferze rozwoju działalności budowlanej postawiło sobie poszanowanie zasobów naturalnego środowiska poprzez wdrażanie proekologicznych technologii. W oparciu o tę ideę firma z powodzeniem zrealizowała takie inwestycje jak:

  • kompletne miejskie, biologiczne oczyszczalnie ścieków działające na zasadzie nisko obciążonego osadu czynnego;
  • modernizacje oczyszczalni ścieków;
  • kompleksowa budowa stacji paliw;
  • kanalizacje i wodociągi miejskie wraz ze stacjami uzdatniania wody;
  • prefabrykowane zbiorniki żelbetowe z przeznaczeniem dla ujęć i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków o średnicy do 10 m i wysokości do 12 m montowane w trudnych warunkach hydrotechnicznych;
  • systemy cieplne wraz z kotłowniami;
  • kompleksowe modernizacje budynków w zakresie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych;
  • rekultywacje wysypisk śmieci
  • różnego typu prace ogólnobudowlane, drogowe, itp.